ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและการทุจริต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร E-mail : CEO@aisance.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล E-mail : HRManager@aisance.co.th
 
ทางไปรษณีย์
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี พระราม 9 ชั้น12
   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310